Projekti

Kompānijai OLIMPS ir vairāk nekā 1000 veiksmīgi realizētu projektu pēdējo 30 gadu laikā.

Lepojamies ar paveiktajiem darbiem, pateicoties kuriem esam ieguvuši stabila partnera reputāciju un iekarojuši mūsu pasūtītāju cieņu un  atzinību. Vairākums pasūtītāju to apliecina ar veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību.

Esam atvērti sadarbībai un ar prieku izmantosim savu pieredzi, resursus un zināšanas jaunu mērķu sasniegšanai.

Filtrēt projekti:

Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.1 rekonstrukcija

АS “Latvijas Gāze”

Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 rekonstrukcija

АS “Conexus Baltic Grid”

Inčukalna PGK gāzes sausināšanas mezgla būvniecība

AS «Latvijas Gāze»

Gāzes regulēšanas stacijas Rīga-3 būvniecība

AS «Latvijas Gāze»

Gāzes mērīšanas mezgla “Korneti” pārbūve

АS “Conexus Baltic Grid”

Dzelzsrūdas ieguves un pārstrādes kombināta objektu rekonstrukcija un būvniecība

AS “Карельский окатыш” (Krievija)

Neste Latvija naftas produktu termināļa modernizācija

SIA “Neste Latvija”

Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināla Ventspils Nafta modernizācija

SIA “Ventspils nafta” termināls”

Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa projektēšana un būvniecība Klaipēdā

AS “Klaipėdos nafta” (Lietuva)

Latvenergo enerģētikas objektu rekonstrukcija

AS “Latvenergo”

Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināla Ventbunkers modernizācija

АS “Ventbunkers”

LatRosTrans naftas un naftas produktu cauruļvadu transporta sistēmas rekonstrukcija

SIA “LatRosTrans”

Koģenerācijas stacijas būvniecība Rīgā

SIA “Juglas Jauda”

Gāzes regulēšanas stacija GRS «Ziemeļi»

AS «Latvijas Gāze»

GRS «Ziemeļi» ir rūpnieciski izgatavota GRS ar spiediena izeju 16 bar , ar kopējo ražīgumu 150 000 m3/h.

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijās Rīga-Jūrmala un Rīga-Jelgava

VAS “Latvijas Dzelzceļš”

Pārvades gāzesvadu Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna PGK zemūdens pāreju pāri Gaujas upei kapitālais remonts

AS “Latvijas Gāze”

Gāzes regulēšanas stacija GRS Rīga-1

AS «Latvijas Gāzē»

GRS Rīga-1 ir rūpnieciski izgatavota blokveida GRS ar spiediena izejām 6 bar/12 bar , ar kopējo ražīgumu 175 000 m3/h.

Maģistrālā gāzesvada Rīga-Paņeveža zemūdens pārejas pāri Daugavas ūdenskrātuvei nomaiņa

AS “Latvijas Gāze”

Gāzes kvalitātes kontroles mezglu būvniecība pārvades gāzesvadu objektos

AS “Latvijas Gāze”

Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija

SIA “Jūrmalas Ūdens”

Nātrija rodanīta ūdens šķīduma iztvaicēšanai paredzētās vakuuma-tvaicēšanas sistēmas rekonstrukcija

AAS “Нафтан”

Inčukalna pazemes gāzes krātuve (IPGK)

AS «Latvijas Gāze»

Inčukalna PGK ir Conexus Baltic Grid struktūrvienība, kuras galvenie darbības virzieni ir gāzes iepirkšana, transportēšana, glabāšana un sadale.

Minerālmēslu glabāšanas un pārkraušanas kompleksa būvniecība

SIA “Riga Fertilizer Terminal”

Batumi ostas naftas termināļa modernizēšana

Batumi oil terminal Ltd. (Gruzija)

Lidostu degvielas uzpildes kompleksu un centrālo uzpildes staciju modernizēšana

Nahodkas naftas produktu eksporta termināļa objektu modernizācija

SIA “РН – Находканефтепродукт”

Tuapses naftas produktu eksporta termināļa objektu modernizācija

SIA “РН-Туапсенефтепродукт”

Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināļa būvniecība Ustj-Lugas jūras ostā

AAS “Усть-Луга Ойл”

Naftas glabāšanas un pārkraušanas termināļa būvniecība Ustj-Lugas ostā (Baltijas cauruļvadu sistēmas BTS-2 galapunkts)

AAS “МН Дружба” (AAS “АК “Транснефть”)

Nekas nav atrasts, mēģiniet mainīt filtru…