Nahodkas naftas produktu eksporta termināļa objektu modernizācija

Darbu izpildes laiks:

2004 – 2010

Pasūtītājs:

SIA "РН – Находканефтепродукт"


Objektu sastāvs:

  • Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas terminālis;  
  • Rezervuāru parks ar kopējo tilpumu 400 000 m3;
  • Sūkņu stacijas; 
  • Naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes.

Darbu apjomi:

  • Konsultācijas, skiču projektu izstrāde;
  • Projektēšanas darbi;
  • Autoruzraudzība; 
  • Būvmontāžas, iestatīšanas un palaišanas darbu izpildes kontrole; 
  • TP AVS izstrāde un piegāde;
  • Iestatīšanas un palaišanas darbi.