Vēsture

1991

11.oktobrī dibināta Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību OLIMPS

1991–1996

Sākta ilgtermiņa sadarbība ar Latvijas lielākiem tranzīta uzņēmumiem: SIA “Ventspils nafta”, AS “Ventbunkers”, SIA “LatRosTrans”, AS “Naftas Parks”, veicot pakāpenisku uzņēmumu objektu rekonstrukciju.

Šajā periodā veikti darbi šādos objektos:

 • SIA “Ventspils Nafta” siltuma uzskaites sistēma
 • SIA “Ventspils Nafta” attīrīšanas ietaises
 • SIA “Ventspils Nafta” automatizēto dispečervadības un uzskaites sistēmu modernizācija
 • Ventspils ostas rūpnīcas siltuma uzskaites sistēma
 • Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija
 • SIA “Ventamonjaks” pārkraujamo ķīmisko kravu operatīvās un komercuzskaites sistēmas koncepcijas izstrāde
 • SIA “VARS” nitrilakrilskābes pārkraušanas kompleksa rekonstrukcija Ventspils ostā

1997–2001

 • Latvijas Būvnieku asociācija mūsu izstrādāto objektu – “Naftas pārsūknēšanas stacijas “Skrudaliena” automatizētās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcija” (SIA “LatRosTrans”) atzinusi par “Gada labāko būvi” nominācijā “Inženierbūve – inženiertīkli”
 • OLIMPS veica projektēšanas un būvniecības, t.sk. automatizācijas, elektrotehniskos, iepirkumu, sistēmu iestatīšanas, kompleksās iestatīšanas, ievadīšanas ekspluatācijā darbus SIA “Ventspils nafta”, SIA “LatRosTrans”, AS “Ventbunkers”, PVAS “Latvenergo”, AS “Latvijas Gāze”, AS “Ventspils Tirdzniecības osta” u.c. objektos
 • Uzsākām projektēšanas darbus Krievijas Federācijā un Igaunijā
 • 1999.gadā kļuvām par vienu no pirmajiem Latvijas uzņēmumiem, kam piešķirts starptautiskais kvalitātes sertifikāts ISO 9001 (TÜV Nord)

2002-2006

 • Šajā laikā realizēta virkne vērienīgu projektu:
  • SIA “Ventspils nafta termināls” dzelzceļa stakādes Nr.4 projektēšana, būvniecība, kompleksā iestatīšana
  • AS “Ventbunkers” gaišo un tumšo naftas produktu dzelzceļa noliešanas estakādes būvniecības 1.kārta
  • Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr.1 rekonstrukcijas 1.kārta, 3 jaunu metanola noliktavu projektēšana un būvniecība gāzes savākšanas punktos Nr.1, 2, 3
  • Rīnūžu naftas termināļa 1.kārtas būvniecība
  • Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla PNP “Ventspils” tehnoloģijas modernizēšana un iekārtas uzstādīšana, līnijas ražošanas dispečeru stacijas “Ilūkste” rekonstrukcija, naftas produktu pārsūknēšanas sūkņu stacijas “Džūkste” modernizācija, SIA “LatRosTrans” elektroapgādes, tehnoloģijas, automatizācijas sistēmu kompleksā rekonstrukcija
  • AS “НК “Роснефть” – Находканефтепродукт” (Krievijas Federācija): infrastruktūras attīstības darbu komplekss
 • Mūsu projektētais objekts “AS “Ventspils Nafta” divpusējā dzelzceļa noliešanas estakāde Nr.4” ir ieguvis 2.vietu Latvijas Būvnieku asociācijas konkursā “Gada labākā būve” un 2.vietu Latvijas Energobūvniecības asociācijas konkursā “Gada labākā energobūve”
 • Mūsu projektētais SIA “LatRosTrans” objekts “LRDS “Ilūkste” maģistrālās sūkņu stacijas rekonstrukcija” ir ieguvis 3.vietu Latvijas Būvnieku asociācijas konkursā “Gada labākā būve” un 3.vietu Latvijas Energobūvniecības asociācijas konkursā “Gada labākā energobūve”
 • 2002. gadā saņemti TÜV Nord sertifikāti ISO 14001 (vides pārvaldība) un OHSAS 18001 (darba drošības pārvaldība)
 • Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrēta mūsu izstrāde “Sprausla viskozo naftas un ķīmijas produktu sildīšanai ar plūsmu pārdalīšanas metodi”
 • OLIMPS saņēma Krievijas Federācijas licences par tiesībām darboties būvniecības un projektēšanas jomā
 • 2006. gada oktobrī OLIMPS svinēja savu 15. gadadienu.

2007–2011

 • 2008.gada oktobrī OLIMPS pārcēlās uz jaunu biroja ēku Rīgā, Turaidas ielā 10
 • 2007.gada martā sākta mūsu projektēto AAS “Роснефть Туапсенефтепродукт” naftas bāzes objektu – dzelzceļa estakādes Nr.1 un eļļas sildīšanas stacijas ekspluatācija
 • 2007. gadā pabeigtie projekti:
  • SIA “LatRosTrans” dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla būvniecība
  • Naftas pārkraušanas kompleksa “TETOIL”  termināls būvniecības projekts Kaļiņingradā, Krievijas Federācijā
  • Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas paplašināšanas darbi
 • 2007. gadā uzsākta kompleksās automatizētās projektēšanas tehnoloģijas ieviešana un vienotās informācijas sistēmas izveide. Šī mērķa īstenošanai izveidota Projektēšanas darbu automatizācijas sistēmu grupa
 • 2008. gadā pabeigtie projekti:
  • SIA “Ventspils nafta” terminals” lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība
  • IInčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes savākšanas punkta Nr.1 rekonstrukcija
  • Jaunas biogāzes uzglabāšanas tvertnes (gāzholdera) projektēšana un būvniecība kanalizācijas bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva”
 • 2009. gadā OLIMPS saņēmis jaunas atļaujas projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai Krievijas Federācijā
 • Latvijas Republikas Patentu valde pārreģistrē OLIMPS preču zīmi
 • 2010. gadā pabeigta uzņēmuma SIA “Ventspils nafta” termināls” butanizācijas kompleksa un cauruļvadu sistēmas būvniecība
 • 2011. gadā pabeigti maģistrālā gāzesvada Rīga-Paņeveža zemūdens pārejas pāri Daugavas ūdens krātuvei kapitālā remonta darbi
 • 2011. gada novembrī pabeigti ar objekta “Baltijas cauruļvadu sistēma – 2 (BTS-2)” būvniecību sastītie darbi Ustj-Lugas ostā, Krievijas Federacijā

2012

 • Nodots ekspluatācijā “Kneviču” lidostas degvielas uzpildes komplekss Vladivostokā, Krievijas Federācijā. OLIMPS šajā objektā veica tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu izstrādes, piegādes, šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbus
 • Pabeigta objekta “Inčukalna pazemes gāzes krātuves Kompresoru stacijas Nr.1 gāzes sausināšanas mezgls” būvniecība
 • Veikti uzņēmuma SIA “Роснефть – Туапсе-Нефтепродукт” (Krievijas Federācija) infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības, t.sk. projektēšanas, TP AVS, palaišanas-iestatīšanas darbi
 • Pabeigta objekta “Šeremetjevas lidostas alternatīvās degvielu un eļļu noliktava” (Maskava, Krievijas Federācija) projektēšana, iekārtu piegāde un palaišana-iestatīšana. Objektā izmantoto unikālo programmatūru UNIPARK TM, izstrādājuši  uzņēmuma speciālisti uzskaites operāciju automatizēšanai

2013

 • Veikti projektēšanas darbi SIA “Riga fertilizer terminal” objektā – Minerālmēslu īslaicīgas glabāšanas un pārkraušanas komplekss Rīgas brīvostā
 • Pabeigti gāzes mērīšanas stacijas “Korneti” rekonstrukcijas darbi
 • Pabeigta SIA “Роснефть – Туапсе-Нефтепродукт” (Krievijas Federācija) ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehniskās modernizācijas projektēšana
 • Saņemta jauna Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedra apliecība
 • Saņemts “Газпромсерт” (Krievijas Federācija) Brīvprātīgās sertifikācijas sistēmas atbilstības sertifikāts
 •  OLIMPS preču zīme Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas, Latvijas Attīstības aģentūras, Latvijas Tirdzniecības palātas, konsultācijas uzņēmumu Gateway, Coface rīkotajā konkursā „Latvijas labākais tirdzniecības eksporta zīmols” ierindota starp 100 Latvijas vadošajiem eksporta zīmoliem

2014

 • Veikti tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu palaišanas-iestatīšanas darbi saskaņā ar OLIMPS projektu izbūvētajām AAS “Усть-Луга Ойл” (iepriekš AAS “Роснефтьбункер”, Krievijas Federācija) lejamkravu kompleksa dzelzceļa estakādēm Nr.1,2,3. Šīs ir vienas no Eiropas garākajām divpusējām dzelzceļa estakādēm, ņemot vērā vagoncisternu skaitu
 • Veikta PNP “Ventspils” dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla TP AVS rekonstrukcija
 • Pabeigta virkne SIA “Роснефть – Туапсе-Нефтепродукт” (Krievijas Federācija) infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības projektu
 • Saņemta Lietuvas Valsts sertifikācijas centra “SPSC” projektēšanas un būvniecības darbu licence

2015

 • Sadarbībā ar AS “BMGS” Klaipēdas ostā pabeigta sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projektēšana un būvniecība (AS “Klaipėdos nafta”). Darbu apjoms ietver piestātnes ar nepieciešamo infrastruktūru projektēšanu un būvniecību, lai nodrošinātu peldošās uzkrāšanas un regazifikācijas kuģa un sašķidrinātās gāzes tankkuģu pietauvošanu un apkalpošanu, kā arī turpmāku gāzes padevi Lietuvas gāzes pārvades tīklā
 • Pabeigta darba dokumentācijas izstrāde objektam “AS “Карельский окатыш” (Krievijas Federācija) ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta”
 • Pabeigti pārvades gāzesvadu Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna PGK zemūdens pāreju pāri Gaujas upei kapitālā remonta darbi

2016

 • Veikti Batumi Naftas termināļa dzelzceļa estakādes Nr.2 modernizācija darbi (Batumi, Gruzija)
 • Pabeigta Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta SP-2 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
 • Pabeigti VAS “Latvijas Dzelzceļš” 16 dzelzceļa staciju pasažieru infrastruktūras modernizācijas projektēšanas darbi
 • Pabeigti darbi objektā “SIA “Роснефть – Туапсе-Нефтепродукт” ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehniskā modernizācija”
 • Pabeigts lidostas Koļcovo (Krievijas Federācija) SIA „ТЗК-Актив” degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas projekts
 • OLIMPS uzsāk automatizētās uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) un elektroniskās dokumentu aprites sistēmas ieviešanu
 • OLIMPS svin savu 25 gadu jubileju

2017

 • Pabeigta darba dokumentācijas izstrāde objektam “AS “Карельский окатыш” (Krievijas Federācija) ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2”
 • Sākti Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta SP-2 rekonstrukcijas darbi
 • Pabeigta gāzes reducēšanas staciju (GRS) Sloka, GRS Saldus, GRS Liepāja, GRS Jēkabpils, GRS Daugavpils gāzes kvalitātes punktu (GKP) ar gāzes hromatogrāfu, O2 noteikšanas iekārtu un gāzes mitruma noteikšanas iekārtu piegāde, montāža, regulēšana; pabeigta gāzes reducēšanas staciju (GRS) un gāzes mērīšanas stacijas (GMS) “Korneti” gāzes uzskaites mērlīdzekļu kompleksa piegāde, montāža, regulēšana

2018

 • Ar OLIMPS atbalstu izdota grāmata “Būvniecība Latvijā 1918-2018”
 • Pabeigti AS “Карельский окатыш” (AS “Северсталь”, Krievijas Federācija) ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārtas Nr.2 TP AVS izstrādes un ieviešanas darbi
 • SIA “Ventspils nafta termināls” pabeigts naftas produktu kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas un naftas produktu cauruļvadu izbūves projekts
 • Veikta SIA “LatRosTrans” operatīvās dispečeru vadības automatizētās sistēmas (ODVAS) rekonstrukcija

2019

 • Pabeigti darbi būtiskos АS “Conexus Baltic Grid” objektos:
  • Gāzes mērīšanas stacijas “Korneti” gāzes uzskaites daļas pārbūve
  • Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 rekonstrukcija
  • Četru gāzes urbumu atjaunošana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē
 • Jūlijā OLIMPS  konsorcijā ar EGIS RAIL S.A. un DB Engineering & Consulting GmbH parakstīja “Rail Baltica” posma Vangaži-Salaspils-Misa būvprojektēšanas līgumu
 • АS “Карельский окатыш” mitrās granulēšanas tehnoloģiskā iecirkņa tehniskā pārbūve

2020

 • АS “Conexus Baltic Grid” objektos:
  • Pabeigta gāzes regulēšanas stacijas “Brocēni” pārbūve
  • Uzsākta 30 gāzes urbumu atjaunošana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē
  • Parakstīts līgums par Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta SP-3 rekonstrukcijas projektēšanu
 • Pabeigti АS “Карельский окатыш” koncentrāta un granulu ražošanas dispečervadības sistēmas un kontroles sistēmas modernizācijas darbi ēšanas

 

2021

 • OLIMPS svin savu 30 gadu jubileju!
 • Pabeigti projektēšanas darbi АS “Карельский окатыш” (АS “Северсталь”,  Krievijas Federācija) objektā – Kostomukšas atradņu karjera centrālā iecirkņa cikliskās plūsmas tehnoloģijas rūdas segkārtas iekārtu kompleksa būvniecība

2022

 •  Tiek turpināta veiksmīga sadarbība ar NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūru (NSPA).Ir noslēdzies Ādažu un Lielvārdes  bāzu infrastruktūras projektēšanas pirmais posms.
 • Ir noslēgts jauns līgums ar gāzes sadales tīkla operatoru AS “GASO” par jaunas rūpnieciskās automatizācijas sistēmas projektēšanu, piegādi un ieviešanu. Darbi tiks veikti 105 AS “GASO” objektos

Izpildītie projekti:

» Gāzes savākšanas punkta Nr.3 pārbūves projektēšana (Inčukalna PGK, Conexus Baltic Grid).

» Biokurināmā katlu mājas Rīgā (līgums ar  AS “RĪGAS SILTUMS” ).

» Gandrīz 30 projekti “Conexus Baltic Grid”, “Ventspils nafta” termināls”, “Neste Latvija”, “Endress+Hauser Baltic”,  GasOn, „Ardynas” (Lietuva) objektos.