Licences un sertifikāti

EN ISO 9001:2015
PDF
Sertifikāts par firmas “OLIMPS” ieviestās kvalitātes valdības sistēmas atbilstību standarta EN ISO 9001:2015 prasībām
EN ISO 14001:2015
PDF
Sertifikāts par firmas “OLIMPS” ieviestās vides pārvaldības sistēmas atbilstību standarta EN ISO 14001:2015 prasībām
ISO 45001:2018
PDF
Sertifikāts par firmas OLIMPS ieviestās arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību standarta ISO 45001:2018 prasībām
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība
PDF
Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrijas izdotā apliecība par reģistrēšanos Būvkomersantu reģistrā
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedra apliecība
PDF
Lietuvas Republikas Valsts būvniecības sertifikācijas centra reģistrācijas apliecība
PDF
Projektēšanas darbu veikšanas atļauja
PDF
Apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, kas ietekmē kapitālās būvniecības objektu drošību (reģistrācijas numurs pašregulējamo organizāciju valsts reģistrā: СРО-П-012-109-07)
Kapitālās būvniecības darbu veikšanas atļauja
PDF
Apliecina tiesības veikt darbus, kas ietekmē kapitālās būvniecības objektu drošību Nr.1883.06-2015-9909175283-C-010
SIEMENS partnera sertifikāts
PDF
Schneider Electric autorizētā sistēmu integratora sertifikāts
PDF
WAGO rūpnieciskās automatizācijas sistēmu autorizētā integratora sertifikāts
PDF
AVEVA rūpnieciskās automatizācijas sistēmu autorizētā integratora sertifikāts
PDF