Licences un sertifikāti

EN ISO 9001:2015
PDF
Sertifikāts par firmas “OLIMPS” ieviestās kvalitātes valdības sistēmas atbilstību standarta EN ISO 9001:2015 prasībām
EN ISO 14001:2015
PDF
Sertifikāts par firmas “OLIMPS” ieviestās vides pārvaldības sistēmas atbilstību standarta EN ISO 14001:2015 prasībām
ISO 45001:2018
PDF
Sertifikāts par firmas OLIMPS ieviestās arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību standarta ISO 45001:2018 prasībām
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība
PDF
Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrijas izdotā apliecība par reģistrēšanos Būvkomersantu reģistrā
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedra apliecība
PDF
Lietuvas Republikas Valsts būvniecības sertifikācijas centra reģistrācijas apliecība
PDF
SIEMENS partnera sertifikāts
PDF
Schneider Electric autorizētā sistēmu integratora sertifikāts
PDF
Microsoft AI Cloud partneris
PDF
WAGO rūpnieciskās automatizācijas sistēmu autorizētā integratora sertifikāts
PDF
AVEVA rūpnieciskās automatizācijas sistēmu autorizētā integratora sertifikāts
PDF
NATO CAGE CODE. Apliecina pieredzes un uzticamības līmeni pakalpojumu sniegšanai militārajā jomā
PDF