Pārvades gāzesvadu Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna PGK zemūdens pāreju pāri Gaujas upei kapitālais remonts

Darbu izpildes laiks:

2011 – 2015

Pasūtītājs:

AS “Latvijas Gāze”


Divu jaunu zemūdens gāzesvadu DN700 izbūve, izmantojot horizontāli vadāmās urbšanas metodi, 3 esošo dīkeru DN500 vietā. Katra gāzesvada garums 650 metri, darba spiediens 55 bāri.

Kabeļu kanalizācijas DN700 ierīkošana elektrības un sakaru kabeļu izvietošanai trešajā (tehnoloģiskajā) horizontāli vadāmās urbšanas kanālā.

Rekonstrējamais objekts atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kas iekļauts Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā.

Darbu apjomi:

  • Projekta izstrāde (t.sk. ģeoloģiskā izpēte);
  • Zemes darbi un laukuma sagatavošana urbšanas iekārtām;
  • Horizontāli vadāmā urbšana;
  • Jaunu cauruļu piegāde, metināšana, uzstādīšana tunelī;
  • Cauruļvada uzstādīšana abos krastos, pieslēgšana pie esošajiem armatūras mezgliem;
  • Testēšana un ievade ekspluatācijā;
  • Esošā cauruļvada atslēgšana un demontāža;
  • Laukuma atjaunošana pēc darbu pabeigšanas.