Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināla Ventspils Nafta modernizācija

Darbu izpildes laiks:

1996 – pašlaik

Pasūtītājs:

SIA "Ventspils nafta" termināls"


Naftas un naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas terminālis. Kopējā teritorija pārsniedz 100 ha. Pārkraušanas apjoms – līdz 33 milj. tonnu gadā.

Objektu sastāvs:

 • 105 rezervuāri ar kopējo tilpumu 1 195 000 m3
  • 50 000 m3 – 4 rezervuāri;
  • 20 000 m3 – 31 rezervuārs;
  • 10 000 m3 – 5 rezervuāri;
  •   5 000 m3 – 65 rezervuāri.
 • Sūkņu stacijas:  11 stacijas (122 sūkņi, 2200 elektriskās piedziņas);
 • 3 dzelzceļa estakādes, kurās vienlaikus var veikt 176 dzelzceļa cisternu izkraušanu;
 • 2 piestātnes, kas ļauj vienlaikus apkalpot 4 tankkuģus;
 • Ugunsdzēsības stacija ar pilnīgi automatizētu vadības centru.

Veikta pilnīga termināļa tehniskā modernizācija un rekonstrukcija (rezervuāru parki, sūkņu stacijas, cisternu uzpildes/noliešanas dzelzceļa estakādes, attīrīšanas iekārtas, piestātņu iekārtas, ražošanas ēkas u.c.).

Darbu apjomi:

 • Konsultācijas, skiču projektu izstrāde;
 • Visu tehnisko projektu daļu izstrāde;
 • Iekārtu piegāde;
 • Autoruzraudzība; 
 • Būvmontāžas darbu izpildes kontrole; 
 • Tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu un ugunsdzēsības tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu izstrāde un piegāde;
 • Kompleksā iestatīšana un regulēšana.