Latvenergo enerģētikas objektu rekonstrukcija

Darbu izpildes laiks:

1996 – pašlaik

Pasūtītājs:

AS "Latvenergo"


Realizētie projekti:

  • 110/10 kV apakšstacija Nr.32 “Gajoks” (Daugavpils) – 10 kV, 110 kV sadales iekārtu projekti;
  • A110/6 kV apakšstacija Nr.61 “Liepāja” –  110 kV transformatora,  6  kV sadales iekārtas nomaiņa;
  • Apakšstacijas TP-901 rekonstrukcijas projekts;
  • 110 kV apakšstacijas “Mārupe” automātikas un releju aizsardzības iestatīšana un ievade ekspluatācijā;
  • Ķeguma HES ugunsgrēka signalizācijas projekts;
  • Daugavas HES kaskādes (Ķeguma HES, Pļaviņu HES, Rīgas HES) kopējās vadības centra koncepcijas izstrāde.