Koģenerācijas stacijas būvniecība Rīgā

Darbu izpildes laiks:

2007 – 2008

Pasūtītājs:

SIA "Juglas Jauda"


Koģenerācijas stacijas būvniecība Rīgā (elektroenerģijas jauda – 12 MW, siltumjauda – aptuveni 50 MW).

Darbu apjomi:

  • Konsultācijas;
  • Projekta izstrāde ģenerējošo iekārtu pieslēgšanai pie Latvenergo elektrotīkliem;
  • Iekārtu piegāde, montāža, ievade ekspluatācijā;
  • Autoruzraudzība.