Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināļa būvniecība Ustj-Lugas jūras ostā

Darbu izpildes laiks:

2008 – pašlaik

Pasūtītājs:

AAS "Усть-Луга Ойл"


Terminālis naftas produktu pieņemšanai pa dzelzceļu, glabāšanai un pārkraušanai, pārkraušanas apjoms – līdz 30 milj.tonnu gadā.

Objektu sastāvs:

 • Mazuta sildīšanas un noliešanas estakāde Nr.1, 2х72 cisternas;
 • Mazuta sildīšanas un noliešanas estakāde Nr.2, 2х72 cisternas;
 • Gaišo naftas produktu sildīšanas un noliešanas estakāde Nr.3, 2х72 cisternas, sūkņu stacija Nr.4;
 • Viskozo naftas produktu sildīšanas un noliešanas estakāde Nr.4, 2х36 cisternas.

Darbu apjomi:

 • Projektēšanas darbi visās sadaļās; 
 • Autoruzraudzība;
 • TP AVS piegāde, tai skaitā:
  • TP AVS iekārtu piegāde;
  • TP AVS programmatūras izstrāde; 
  • Montāža un iestatīšana.
 • Objekta iestatīšanaun ievade ekspluatācijas režīmā.