Naftas glabāšanas un pārkraušanas termināļa būvniecība Ustj-Lugas ostā (Baltijas cauruļvadu sistēmas BTS-2 galapunkts)

Darbu izpildes laiks:

2009 – 2012

Pasūtītājs:

AAS "МН Дружба" (AAS "АК "Транснефть")


Naftas glabāšanas un pārkraušanas termināļa būvniecība Ustj-Lugas jūras tirdzniecības ostā – BTS-2 galapunkts. Pārkraušanas apjoms 30 milj. tonnu gadā ar iespēju palielināt to līdz 38 milj. tonnām gadā. ЕРС kontrakts (projektēšana, piegāde, būvniecība).

Objektu sastāvs:

 • Rezervuāru parks 420 000 m3 (50 000 m3 – 8 gab. ar peldošo jumtu; 10 000 m3  – 2 gab. ar stacionāro jumtu);
 • Tehnoloģiskie cauruļvadi DN500-DN1200, vairāk nekā 5 km;
 • Sūkņu stacija (8 sūkņi ar ražīgumu 4000m3/h, spiešanas augstums 120 m);
 • Naftas uzskaites mezgls (4 mezgli x 12 000 m3/h);
 • Katlu māja (4 MWh);
 • Tīkli un sistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, sakari, signalizācija u.c.;
 • Ugunsdzēsības sistēma un ugunsdzēšanas stacija ar 2 ūdens rezervuāriem  3000 m3;
 • Attīrīšanas iekārtas;
 • Biroju un saimniecības ēkas.

Izpildītie darbi:

 • Biroju un saimniecības ēku kompleksa projektēšana;
 • Autoruzraudzība;
 • Projekta vadība;
 • Iekārtu piegāde;
 • Būvdarbu vadība (26 apakšuzņēmēji, vairāk nekā 1800 darbinieku, t.sk. 150 inženieri, 350 tehnikas vienības);
 • TP AVS, UTP AVS un E AVS no izstrādes līdz nodošanai ekspluatācijā;
 • Elektroapgādes sistēmas;
 • Iestatīšanas un palaišanas darbi;
 • Sistēmu uzturēšana.