Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 rekonstrukcija

Darbu izpildes laiks:

2015 – 2019

Pasūtītājs:

АS "Conexus Baltic Grid"


Gāzes savākšanas punkta rekonstrukcija (ražīgums 15 milj.nm3 diennaktī). Darba spiediens gāzes iesūknēšanas laikā – 105 bar, gāzes ņemšanas laikā ieejas spiediens – 96 bar, izejas spiediens – 55 bar. 

Objektā ietilpst:

 • 27 pirmās gāzes attīrīšanas pakāpes ieejas separatori;
 • 26 darba un 1 testēšanas līnija ar gāzes regulēšanu un mērīšanu;
 • Otrās gāzes attīrīšanas pakāpes filtri-separatori;
 • Metanola glabāšanas, sadales un iesmidzināšanas iekārta;
 • Jauna gāzes savākšanas punkta ēka ar drošības sistēmām un citām palīgsistēmām;
 • Ārējie un iekšējie inženiertīkli.

Darbu apjomi:

 • Projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde;
 • Gāzes savākšanas punkta rekonstrukcijas 3D (BIM) projekta izstrāde divās kārtās;
 • Būvdarbu vadība;
 • Iekārtu piegāde;
 • Tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu uzstādīšana;
 • Metanola saimniecības izbūve;
 • Ēkas būvniecība un tīklu ierīkošana;
 • Energoapgādes sistēmas piegāde un montāža;
 • Automatizētās vadības sistēmas piegāde un montāža;
 • Drošības sistēmu piegāde un montāža;
 • Kompleksā iestatīšana un regulēšana, ievade ekspluatācijā.