Neste Latvija naftas produktu termināļa modernizācija

Darbu izpildes laiks:

2009 – pašlaik

Pasūtītājs:

SIA “Neste Latvija”


Terminālis paredzēts naftas produktu glabāšanai un nosūtīšanai gala patērētājiem un uzņēmuma degvielas uzpildes staciju tīklam. Termināļa sastāvā ietilpst: dzelzceļa estakāde 12 cisternu uzpildei/noliešanai, rezervuāru parks 30100 m3, piestātne ar cauruļvadu infrastruktūru.

Realizētie projekti:

  • Pilnīga automatizācijas sistēmas (TP AVS) nomaiņa;
  • Visu naftas produktu komercuzskaites sistēmas izveide, vēlāk izveidojot vienotu loģistikas sistēmu ar “Neste Oil” mātes kompānijas sistēmu;
  • Autouzpildes sistēmas modernizācija, paredzot produktu sajaukšanas iespēju, un uzpildes plūsmas datoru uzstādīšana; 
  • Esošās sūkņu stacijas un cauruļvadu koridora uz piestātni paplašināšana;
  • Esošās sūkņu stacijas modernizēšana, uzstādot frekvenču pārveidotājus.

Darbu apjomi:

  • Konsultācijas un pirmsprojekta darbi;
  • Visu projekta daļu izstrāde;
  • Autoruzraudzība;
  • Programmēšana, iestatīšanas un regulēšanas darbi;
  • Elektromontāžas darbu vadība.