Gāzes regulēšanas stacija GRS Rīga-1

Darbu izpildes laiks:

2006 – 2007

Pasūtītājs:

AS «Latvijas Gāzē»


GRS Rīga-1 ir rūpnieciski izgatavota blokveida GRS ar spiediena izejām 6 bar/12 bar, ar kopējo ražīgumu 175 000 m3/h. Visas iekārtas ir izvietotas metāla konteinerā 12,2х16,1х2,9m. Konteinerā ir izdalītas 5 telpas:

  •  tehnoloģiskā telpa;
  •   odorācijas iekārta;
  •   katlu telpa ;
  •   elektrisko iekārtu telpa;
  •   dīzeļģeneratora telpa.

RS operatora ēka
Artēziskais urbums
Lokālā sadzīves noteču kanalizācija
Odoranta noliktava (60 mucām x 200 l).
Kondensāta savākšanas pazemes rezervuārs 10 m3.
Stacijas drošību nodrošina perimetra signalizācija , videonovērošanas sistēma un teritorijas apgaismošanas sistēma.

Darbu apjoms:

  •   skiču projekta izstrādāšana;
  •   tehniskā projekta izstrādāšana;
  •   autoruzraudzība.