Gāzes kvalitātes kontroles mezglu būvniecība pārvades gāzesvadu objektos

Darbu izpildes laiks:

2016 – 2018

Pasūtītājs:

AS “Latvijas Gāze”


11 gāzes kvalitātes kontroles mezglu (gāzes hromatogrāfija, O2  daudzums, gāzes mitrums) būvniecība pārvades gāzesvadu objektos.

Objektu sastāvs:

  • Gāzes hromatogrāfi;
  • Gāzes analizatori;
  • Ūdens rasas punkta analizatori.

Darbu apjomi:

  • Projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde;
  • Būvniecība esošajos objektos;
  • Piegādātāja izvēle un iekārtu piegāde;
  • Montāža;
  • Regulēšanas, iestatīšanas darbi;
  • Kalibrēšana;
  • Nodošana komercekspluatācijā.