Gāzes regulēšanas stacija GRS «Ziemeļi»

Darbu izpildes laiks:

2007 – 2008

Pasūtītājs:

AS «Latvijas Gāze»


GRS «Ziemeļi» ir rūpnieciski izgatavota GRS ar spiediena izeju 16 bar , ar kopējo ražīgumu 150 000 m3/h. Visas iekārtas ir izvietotas metāla konteinerā 12,2х16,1х3,7m. Konteinerā ir izdalītas 5 telpas:

  •   tehnoloģiskā telpa;
  •   odorācijas iekārta;
  •   katlu telpa;
  •   elektrisko iekārtu telpa;
  •   dīzeļģeneratora telpa.

Kondensāta savākšanas pazemes rezervuārs 10 m3.
Operatora telpa ir izvietota atsevišķi no konteinera. Personāla vajadzībām laukumā atrodas artēziskais urbums un sanitārās kanalizācijas sistēma. Projekts paredz atsevišķu ārējo dīzeļģeneratoru 60 kW. Stacijas drošību nodrošina perimetra signalizācija , videonovērošanas sistēma un teritorijas apgaismošanas sistēma.

Darbu apjoms:

  • skiču projekta  un tehniskā projekta izstrādāšana;
  • autoruzraudzība.