Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.1 rekonstrukcija

Darbu izpildes laiks:

2006 – 2008

Pasūtītājs:

АS "Latvijas Gāze"


Gāzes savākšanas punkta rekonstrukcija (ražīgums 15 milj.nm3 diennaktī). Darba spiediens gāzes iesūknēšanas laikā – 105 bar, gāzes ņemšanas laikā ieejas spiediens – 96 bar, izejas spiediens – 55 bar. 

Objektā ietilpst:

 • 17 pirmās gāzes attīrīšanas pakāpes ieejas separatori;
 • 16 darba un 1 testēšanas līnija ar gāzes regulēšanu un mērīšanu;
 • 4 otrās gāzes attīrīšanas pakāpes filtri-separatori;
 • Metanola glabāšanas, sadales un iesmidzināšanas iekārta ar 34 ievades punktiem;
 • Jauna gāzes savākšanas punkta ēka ar drošības sistēmām un citām palīgsistēmām;
 • Ārējie un iekšējie inženiertīkli.

Darbu apjomi:

 • Projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde;
 • Palīgiekārtu piegāde;
 • Tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu montāža;
 • Energoapgādes sistēmas piegāde un montāža;
 • Automatizētās vadības sistēmas izstrāde, piegāde un montāža;
 • Inženiertīklu piegāde un montāža;
 • Iestatīšana un ievade ekspluatācijā.