Dzelzsrūdas ieguves un pārstrādes kombināta objektu rekonstrukcija un būvniecība

Darbu izpildes laiks:

2010 – pašlaik

Pasūtītājs:

AS “Карельский окатыш” (Krievija)


Dzelzsrūdas ieguves un pārstrādes kombināts Kostomukšā (Krievijas Federācijā) ar rūdas ieguves apjomu virs 10.3 milj.tonnām gadā.

Objektu sastāvs:

 • Tumšo naftas produktu noliešanas estakāde (1х16 cisternām);
 • Mazuta noliešanas recirkulēšanas sistēma (2 sildīšanas mezgli);
 • Degvielu un eļļu noliktava (vertikālie tērauda rezervuāri 3х10 000 m3);
 • Pamata degvielu un eļļu noliktavas rezervuāru sildīšanas sistēma, kurā izmantota termālā eļļa (vertikālie tērauda rezervuāri 4х10 000 m3 un 3х2000m3);
 • Degvielu un eļļu noliktavas dīzeļdegvielas sūkņu stacija;
 • Ražošanas atlikumu (pulpa pēc rūdas bagātināšanas procesa) sabiezināšanas iekārta un sabiezināto atlikumu transportēšana uz krātuvi (iekārtas ražīgums 16000 m3/h nesabiezinātas pulpas).

Darbu apjomi:

 • Konsultācijas, skiču projektu izstrāde;
 • Projektēšanas  un darba dokumentācijas izstrāde visām sadaļām;
 • Autoruzraudzība;
 • TP AVS projektēšana;
 • TP AVS iekārtu komplektēšana un piegāde; 
 • TP AVS iestatīšana un nodošana ekspluatācijā.