Batumi ostas naftas termināļa modernizēšana

Darbu izpildes laiks:

2010 – 2017

Pasūtītājs:

Batumi oil terminal Ltd. (Gruzija)


Batumi ostas naftas termināļa modernizēšana saskaņā ar Pasūtītāja plāniem.

Izpildītie darbi:

  • Estakādes Nr.2 modernizācija: tehniskais projekts, AVS projektēšana un piegāde, iestatīšanas un palaišanas darbi;
  • Rezervuāru parka Kaprešumi naftas produktu tvaiku deodorācijas iekārtas projekta darba dokumentācijas izstrāde; 
  • Galvenā rezervuāru parka tvaiku uztveršanas iekārtas projekta darba dokumentācijas izstrāde;
  • Rezervuāru parka Kaprešumi ražošanas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projekta darba dokumentācijas izstrāde;
  • Rezervuāru parka Holodnaja Sloboda ražošanas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projekta darba dokumentācijas izstrāde;
  • Kopējā rezervuāru parka laukuma ražošanas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projekta darba dokumentācijas izstrāde; 
  • Naftas tvaiku novadīšanas un merkaptāna/H2S atdalīšanas sistēmas projekta darba dokumentācijas izstrāde.