Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināla Ventbunkers modernizācija

Darbu izpildes laiks:

1995 – pašlaik

Pasūtītājs:

АS “Ventbunkers”


Naftas un naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas terminālis ar kopējo platību 43 ha un pārkraušanas apjomu 7 milj. tonnu gadā.

Objektu sastāvs:

 • 25 rezervuāri, rezervuāru parka ietilpība 355 000 m3;
 • Dīzeļdegvielas rezervuāru parki 2х4х20 000 m3;
 • Mazuta rezervuāru parks Nr.4 (2х20 000 m3
 • Rezervuāru parks Nr.7 (9х5000 + 3х20 000 m3); 
 • Mazuta rezervuāru parks 3×10 000 t; 
 • Dzelzceļa estakādes tumšo un gaišo naftas produktu noliešanai (2х30 cisternas + 1х8 cisternas + 2х12 cisternas);
 • Bojāto mazuta cisternu noliešanas estakāde,
 • Ražošanas ēku komplekss.

 Darbu apjomi:

 • Konsultācijas, skiču projektu izstrāde;
 • Visu tehnisko projektu daļu izstrāde;
 • Iekārtu piegāde;
 • Autoruzraudzība; 
 • Būvmontāžas darbu izpildes kontrole; 
 • Tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu un ugunsdzēsības tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu izstrāde un piegāde;
 • Kompleksā iestatīšana un regulēšana.