Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa projektēšana un būvniecība Klaipēdā

Darbu izpildes laiks:

2013 – 2014

Pasūtītājs:

AS “Klaipėdos nafta” (Lietuva)


LNG termināļa būvniecība (ar pārkraušanas apjomu 1 milj.t. gāzes gadā un iespēju palielināt apjomus līdz 4 milj.t.gadā). LNG termināļa piestātnes un saistītās infrastruktūras projektēšana, iekārtu piegāde, izbūve Klaipēdas ostā sašķidrinātās dabas gāzes transportēšanas kuģa (FSRU, 170 000 m3) pietauvošanai, ar FSRU piegādātās gāzes regazificēšanai un pārsūknēšanai Lietuvas gāzes pārvades tīklā.

ЕРС kontrakts (projektēšana, piegāde, būvniecība). 

Objektu sastāvs:

 • Piestātnes būves;
 • Iekārtas augstspiediena gāzes pieņemšanai gāzveida stāvoklī ar nepieciešamo cauruļvadu apsaisti, kolektoru, hidraulisko piedziņu (stenderu ražīgums 480 000 Nm3/h gāzes pie 55 bāru spiediena, ar avārijas apturēšanas sistēmu);
 • Augstspiediena gāzes platformas un servisa platformas ēkas;
 • Ugunsdzēšanas sistēma (atbilstoši NFPA standartiem);
 • Elektroapgādes sistēma;
 • TP AVS;
 • Vājstrāvas palīgsistēmas;
 • Sakabināšanas un pietauvošanās sistēma;
 • Inženiertīkli, cēlējsistēmas, pārejas tiltiņu sistēma.

Darbu apjomi:

 • ЕРС būvniecības vadība;
 • Inženierpakalpojumi;
 • Pamata un detalizētā projekta izstrāde;
 • Iekārtu un materiālu piegāde;
 • Būvmontāžas darbu vadība;
 • Automatizētās vadības sistēmas izstrāde, piegāde un montāža;
 • Iestatīšana, regulēšana un objekta ievade ekspluatācijā.