Būvniecība

Vadība:

 • Projektu realizācija EPC formātā (gatavu objektu nodošana ekspluatācijā);
 • Būvniecības ģenerāluzņēmēja pakalpojumi un būvdarbu vadība:
  • Apakšuzņēmēju izvēle un to mijiedarbības nodrošināšana;
  • Būvmontāžas darbu vadība;
  • Būvdarbu budžeta plānošana un kontrole;
  • Grafiku, darbu izpildes plānošana un kontrole;
  • Darbu izpildes kvalitātes kontrole;
  • Drošības, darba un vides aizsardzības noteikumu ievērošanas kontrole.

Būvmontāžas darbi:

 • Tehnoloģisko sistēmu montāža;
 • Cauruļvadu apsaistes montāža;
 • Elektromontāžas darbi;
 • Saliekamo komponentu/moduļu risinājumi.

Iepirkumu vadība:

 • Piegādātāju atlase;
 • Aptauju dokumentācijas izstrāde un tenderu rīkošana;
 • Iepirkuma organizēšana (tāmes, grafiki, plāni, dokumentācija);
 • Ražošanas kontrole, rūpnieciskie izmēģinājumi;
 • Piegādes uz objektu organizēšana.

Palaišana, iestatīšana, ievade ekspluatācijā un garantijas apkalpošana:

 • Palaišanas, iestatīšanas darbu organizēšana (plāni, grafiki);
 • Tehnoloģiskā iestatīšana; 
 • Elektrotehnisko sistēmu iestatīšana;
 • Automatizācijas un vadības sistēmu iestatīšana;
 • Kompleksā iestatīšana un izmēģinājuma ekspluatācija;
 • Personāla apmācība;
 • Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana.

Kompānija “OLIMPS” nodrošina pilnu būvmontāžas darbu klāstu, kas saistīts ar ražošanas un rūpniecisko kompleksu un būvju izveidi, tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu uzstādīšanu, inženierkomunikāciju ierīkošanu, elektroapgādes sistēmu un sakaru sistēmu ierīkošanu, apkārtējo teritoriju labiekārtošanu.

Mūsu speciālistu profesionālisms ļauj ne tikai būvēt jaunus, mūsdienīgus objektus, bet arī veikt jau esošu, funkcionējošu augsti tehnoloģisku objektu pārbūvi, neapturot galvenos tehnoloģiskos procesus.

Atkarībā no objekta izvietojuma, kompānija pasūtītāja interesēs izvēlēsies efektīvāko būvniecības plānu, vispirms izskatot iespēju piesaistīt vietējos apakšuzņēmējus un Pasūtītāja tehniskos dienestus atsevišķu darbu veikšanai.

Mūsu realizēto objektu ģeogrāfija aptver Baltijas valstis, Krievijas Federāciju, NVS valstis.


Projektu piemēri

Visi projekti tiek