Tuapses naftas produktu eksporta termināļa objektu modernizācija

Darbu izpildes laiks:

2005 – pašlaik

Pasūtītājs:

SIA "РН-Туапсенефтепродукт"


Naftas produktu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas termināļa rekonstrukcija un apjomu palielināšana – no 6 līdz 17 milj. tonnām gadā.

Objektu sastāvs:

 • Rezervuāru parks ar kopējo tilpumu 400 000 m3;
 • Sūkņu stacijas;
 • Trīs naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes;
 • Esošās piestātnes;
 • Jauna dziļūdens piestātne;
 • Termālās eļļas katlu māja;
 • Attīrīšanas iekārtas;
 • Ugunsdzēšanas sistēma.

Darbu apjomi:

 • Konsultācijas, skiču projektu izstrāde;
 • Projektēšanas darbi visās sadaļās;
 • Iekārtu iepirkšana;
 • Autoruzraudzība; 
 • Būvmontāžas, iestatīšanas un palaišanas darbu izpildes kontrole; 
 • TP AVS un UTP AVS izstrāde un piegāde;
 • Kompleksā iestatīšana un palaišana.