Gāzes uzglabāšana un transportēšana

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, kas saistīts ar dabasgāzes, sašķidrinātās dabasgāzes (SDG), biogāzes glabāšanas un transportēšanas objektu projektēšanu un būvniecību, t.sk.:

  • SDG  termināļi, mazjaudas SDG stacijas, infrastruktūra;
  • Pazemes gāzes krātuves (gāzes savākšanas punkti, sausināšana, uzskaite);
  • Kompresoru stacijas;
  • Augstspiediena cauruļvadu sistēmas;
  • Krānu mezgli; 
  • Gāzes sadales stacijas un punkti;
  • Gāzes mērīšanas un uzskaites mezgli; 
  • Biogāzes iekārtas.

Mūsu komandai ir pieredze secīgā Latvijas lielāko gāzes pārvades sistēmas objektu rekonstrukcijā, t.sk. ilglaicīga darba pieredze vienā no Eiropas lielākajām pazemes gāzes krātuvēm Inčukalnā.

Pašreizējās sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanas tendences ir devušas iespēju izmantot mūsu pieredzi un zināšanas reģionālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu (tostarp Klaipēdas SGD termināļa) un mazjaudas sašķidrinātās dabasgāzes staciju projektos.

Mēs sadarbojamies ar vadošajiem iekārtu piegādātājiem.

Mūsu starptautiskā pieredze ietver projektēšanas un būvniecības procesu organizēšanu, strādājot ar dažādu normatīvo bāzi (ES, Krievijas Federācija un starptautiskie standarti).


Projektu piemēri

Visi projekti tiek