Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija

Darbu izpildes laiks:

2006 – 2008

Pasūtītājs:

SIA "Jūrmalas Ūdens"


Ūdens attīrīšanas iekārtas

 • Dzintaru ūdens attīrīšanas iekārtas (8000 m3/diennaktī) rekonstrukcija, ar ūdens spiediena torni ar 800 m3 rezervuāru;
 • Jaundubultu ūdens attīrīšanas iekārtas (8000 m3/diennaktī) rekonstrukcija, t.sk. jaunas atbalsta sūkņu stacijas 560m3/h un attīrītā ūdens rezervuāra V=2000 m3 izbūve;
 • 12 esošo artēzisko urbumu rekonstrukcija; 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

 • Trīs esošo kanalizācijas sūkņu staciju (241 m3/h, 200m3/h, 60m3/h) rekonstrukcija;
 • Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve;
 • Ūdensvadu ar diametru līdz 400 mm rekonstrukcija un izbūve (kopgarums 12 km);
 • Kanalizācijas cauruļvadu ar diametru līdz 400 mm rekonstrukcija un izbūve (kopgarums 5 km).

Darbu apjomi:

 • Projekta vadība;
 • Iekārtu piegāde;
 • Būvmontāžas darbi;
 • Iestatīšana un ievade ekspluatācijā.