Inčukalna pazemes gāzes krātuve (IPGK)

Darbu izpildes laiks:

1997 – pašlaik

Pasūtītājs:

AS «Latvijas Gāze»


Inčukalna PGK ir Conexus Baltic Grid struktūrvienība, kuras galvenie darbības virzieni ir gāzes iepirkšana, transportēšana, glabāšana un sadale.

Inčukalna PGK: 4,46 miljrd. nm3, no kuriem aktīvā gāze ir 2,32 miljrd. nm3

PGK modernizēšana, ieskaitot projektēšanu, iekārtu piegādi un nomaiņu , būvmontāžas darbus, ieregulēšanas un palaišanas darbus sekojošiem objektiem :

 • Kompresoru stacijas Nr.1 un Nr.2, 
 • Gāzes savākšanas punkti SP1, SP2 , SP3,
 • Metanola iekārtas, 
 • Gāzes uzskaites mezgli, 
 • Gāzes sausināšanas mezgls,
 • TP AVS un dispečeru vadības sistēma,
 • IPGK elektroapgāde.

Izpildītie darbi:

 • Konsultācijas, skiču projektu izstrādāšana;
 • Tehnisko projektu izstrādāšana visām sadaļām sadarbībā ar AS «Giprospecgaz»;
 • Iekārtu piegāde;
 • Autoruzraudzība; 
 • Būvmontāžas darbu izpildes kontrole un vadība; 
 • Automatizēto vadības sistēmu izstrādāšana un piegāde
 • Ieregulēšanas un palaišanas darbi