LatRosTrans naftas un naftas produktu cauruļvadu transporta sistēmas rekonstrukcija

Darbu izpildes laiks:

1994 – pašlaik

Pasūtītājs:

SIA “LatRosTrans”


Pilnīga uzņēmuma, kas veic naftas un naftas produktu (dīzeļdegvielas) transportēšanu no Baltkrievijas robežas līdz Ventspilij, rekonstrukcija un modernizēšana. Produktu vada jauda līdz 8 milj. t/gadā.

Objektu sastāvs:

 • Maģistrālo cauruļvadu garums – 780 km (Latvijas teritorijā);
 • Četras sūkņu stacijas –  “Skrudaliena 1, 2”, “Ilūkste”, “Džūkste”;
 • Trīs naftas un naftas produktu uzskaites mezgli;
 • Rezervuāru parks ar kopējo tilpumu 160 000 m³;
 • Naftas produktu noliešanas estakāde.

Darbu apjomi:

 • Konsultācijas, skiču projektu izstrāde;
 • Visu tehnisko projektu daļu izstrāde;
 • Iekārtu piegāde;
 • Autoruzraudzība; 
 • Būvmontāžas darbu izpildes kontrole; 
 • Tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu un ugunsdzēsības tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu, elektroapgādes automatizēto vadības sistēmu izstrāde un piegāde;
 • Kompleksā iestatīšana un regulēšana.