Gāzes mērīšanas mezgla “Korneti” pārbūve

Darbu izpildes laiks:

2017 – 2019

Pasūtītājs:

АS "Conexus Baltic Grid"


Esošā gāzes mērīšanas mezgla (ar ražīgumu 30 000 –70 0000 m3/h) pārbūve.
Darba spiediens 20 – 54 bar.

Darbu apjomi:

  • Projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde;
  • Tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu piegāde un montāža;
  • Elektroapgādes sistēmas piegāde un elektromontāža;
  • Automatizētās vadības sistēmas izstrāde, piegāde un ieviešana;
  • Ēku, inženiertīklu un inženiersistēmu būvniecība;
  • Iestatīšana un regulēšana, ievade ekspluatācijā.