Projektēšana un inženierpakalpojumi

Vadība:

 • Projektēšanas procesa pārvaldība, darbs ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem, darbu koordinēšana starp iesaistītajām pusēm,  projektēšana design and build formātā (EPC līgumi).

Plānošana:

 • Konsultācijas, objektu un sistēmu apsekošana, tehniskā uzdevuma un prasību definēšana;
 • Tehniski ekonomisko pamatojumu, projektu koncepciju, t.sk. pirmsprojektēšanas risinājumu izstrāde.

Projektēšana:

 • Būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu izstrāde, t.sk.:
  • Vispārīgā daļa un skaidrojošais apraksts;
  • Teritorijas sadaļa, ceļi un ģenerālplāns;
  • Arhitektūras risinājumi;
  • Būvkonstrukcijas (dzelzsbetona, metāla, u.c.);
  • Elektroapgādes sistēmas (zemā, vidējā un augstsprieguma);
  • Ūdensapgādes sistēma (t.sk. ugunsdzēsības sistēmu risinājumi);
  • Kanalizācijas sistēma;
  • Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, siltumtīkli;
  • Sakaru tīkli un vājstrāvas sistēmas (ugunsdzēsības, apsardzes utt.);
  • Vadības un automatizācijas sistēmu risinājumi (tehnoloģisko un saistīto procesu automatizācija);
  • Gāzes apgādes sistēmas.
 • Tehnoloģiskie risinājumi:
  • Gaišo un tumšo naftas produktu (t.sk. īpaši viskozo) transportēšana un glabāšana;
  • Gāzes transportēšana un glabāšana (CNG, biogāze, LNG);
  • Beramkravu un ģenerālkravu (minerālmēsli, konteineri) transportēšana un glabāšana;
  • Derīgo izrakteņu atklātās ieguves un bagātināšanas objekti.
 • Būvdarbu organizēšanas projekts;
 • Vides aizsardzības pasākumi;
 • Ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi;
 • Projektu saskaņošana un ekspertīzes slēdzienu saņemšana.

Papildus inženierpakalpojumi:  

 • Autoruzraudzība, materiālu un iekārtu saskaņošana, izmaiņu projekti, izpilddokumentācija.

OLIMPS komandai ir ilgus gadus krāta pieredze darbā ar Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas, citu NVS valstu normatīvo bāzi.


Mēs izmantojam mūsdienīgus automatizētās projektēšanas rīkus:

 • AutoCAD Civil 3D ģenerālplānu projektēšanai:
 • Intergraph CadWorx Plant Professional tehnoloģiskajām iekārtām un cauruļvadiem;
 • AutoCAD Electrical elektrotehniskajām sistēmām un automatizācijas sistēmām;
 • AutoCAD Revit būvkonstrukcijām un arhitektūras risinājumiem, kā arī ēku inženiersistēmām;
 • Aprēķinu pogrammatūru –  Bentley AutoPIPE, Bentley Plant FLOW, RFEM, Lira SAPR, GEO5 u.c.

Vienlaikus mēs izmantojam mūsdienīgas projektēšanas organizēšanas metodes: kolektīvā darba metodi un BIM tehnoloģijas. Tas ļauj realizēt kompleksus projektus, nosakot un novēršot kļūdas jau projektēšanas stadijā, izvairojoties no kavēšanās un dārgiem labojumiem būvniecības posmā.Projektu piemēri

Visi projekti tiek