Kompānijas struktūrshēma

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA PADOMNIEKS
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs
Projektēšanas un inženierpakalpojumu departaments
Galveno projektu inženieru daļa
Tāmju grupa
Arhitektūras-būvniecības daļa
Ģenerālplānu grupa
Tehnoloģiskās projektēšanas daļa
Elektrotehniskā daļa
Automatizācijas daļa
Tehniskā daļa
Normkontroles grupa
AVS Projektu vadības grupa
AVS Izstrādes un ieviešanas daļa
AVS Uzturēšanas un atbalsta grupa
Projektu departaments
Projektu direktori
Projektu un darbu vadītāji
Iekārtu komplektācijas grupa
Finanšu departaments
Grāmatvedība
Ekonomists
Pārstāvniecība KF
PDAS un ED sistēmu daļa
Informācijas – servisa daļa
Personāla daļa
Sekretariāts un kanceleja
Lejupielādēt PDF