Enerģētika un vide

Mēs sniedzam enerģētikas un vides jomas objektu projektēšanas pakalpojumus šādiem objektiem:

  • Elektroenerģijas ražošanas stacijas: termoelektrostacijas, hidroelektrostacijas;
  • Elektriskie tīkli un zema, vidēja un augsta sprieguma sistēmas;
  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (rūpnieciskās, municipālās)
  • Dzeramā ūdens ņemšanas un attīrīšanas iekārtas;
  • Ugunsdzēsības sistēmu objekti;
  • Biogāzes iekārtas.

Mūsu komandai ir pieredze projektos, kas tika realizēti Latvijas lielākajās elektroenerģijas ražošanas stacijās – TEC2, Ķeguma HES, koģenerācijas stacijā Juglas Jauda.

Esam realizējuši:

  • Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas sistēmas rekonstrukciju;
  • Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu biogāzes tvertņu projektēšanu un būvniecību;
  • “Ventspils Naftas termināls”, Batumi naftas termināļa attīrīšanas iekārtu projektēšanu un būvniecību..

Projektu piemēri

Visi projekti tiek