Terminālis pa dzelzceļu piegādājamo minerālmēslu pieņemšanai, glabāšanai un iekraušanai kuģos. Kravas apgrozījums 2 milj. tonnu gadā.

Objektu sastāvs:

Darbu apjomi: