Paplašinām starptautiskās sadarbības apvāršņus

12.10.2023

Šobrīd OLIMPS sadarbībā ar  Itālijas uzņēmumu Pietro Fiorentini izstrādā gāzes pārstrādes un sašķidrināšanas stacijas skiču projektu Svartsengi ģeotermālajai elektrostacijai Islandē. Projekta pasūtītājs ir Swiss Green Gas International (SGGI).SGGI kopā ar saviem akcionāriem HOLDIGAZ Group un Axpo ir pasaules līderi atjaunojamās enerģijas ražošanā.

Projektā ietvaros tiek organizēta oglekļa dioksīda pārstrādes rūpnīcas būvniecība. Jaunizveidota rūpnīca savā darbībā izmantos vietējo atjaunojamo elektroenerģiju un atjaunojamo CO2 no ģeotermālās gāzes (“power-to-heat” tehnoloģija).
Attīrītā sintētiskā zaļā gāze (SGG) pēc sašķidrināšanas tiks nogādāta Šveicē un izplatīta, izmantojot Šveices gāzes tīklu, lai aizstātu fosilo kurināmo un samazinātu oglekļa dioksīda (CO2) emisijas. Zaļā gāze un ūdeņradis, kas ražots, izmantojot enerģiju no atjaunojamiem avotiem, tiek uzskatīti par galvenajām tehnoloģijām enerģijas pārejai un dekarbonizācijai, ņemot vērā Eiropas klimata neitralitātes mērķus.Svartsengi ģeotermālā stacija un SGGI gāzes pārstrādes un sašķidrināšanas stacija ir lieliski atjaunojamās enerģijas sfēras projektu piemēri.

Mūsu uzņēmumam ir gods būt iesaistītam šī sarežģītā un inovatīvā projekta īstenošanā.Visi jaunumi