OLIMPS noslēdza līgumu ar ģenerāluzņēmēju VIVAVIS AG AS “CONEXUS BALTIC GRID” projekta “Inčukalna pazemes gāzes krātuves SCADA modernizācija” ietvaros.

26.07.2023

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ir programmatūras pakotne, kas ir paredzēta, lai izstrādātu un ieviestu  kontroles/vadības objekta datu savākšanas, apstrādes, attēlošanas un arhivēšanas sistēmas ar tehnoloģisko procesu reāllaika kontroli.

VIVAVIS AG ir viens no Vācijas vadošajiem IT nozares uzņēmumiem, kura darbības pamatvirziens ir enerģētikas sektora lielmēroga rūpniecības objektu tehnoloģisko procesu vadības programmatūras risinājumi.

Saskaņā ar slēgto līgumu OLIMPS izpildīs:

  • programmējamo loģisko kontrolleru (PLK)  kā arī citu modernizācijas ietvaros nepieciešamo iekārtu piegādi, nomaiņu, uzstādīšanu un programatūras instalēšanu;
  • esošo SCADA sistēmu konfigurēšanu;
  • jaunas programmatūras piegādi un konfigurēšanu;
  • PLK nodošanu ekspluatācijā un turpmāku tehnisko apkopi;

  Kopumā vairāk nekā 40 PLK.

Esam priecīgi turpināt sadarbību ar AS “CONEXUS BALTIC GRID” un iegūt jaunu pieredzi, strādājot ar vadošo SCADA sistēmu piegādātāju VIVAVIS AG, lai kopīgi attīstītu Latvijas enerģētikas infrastruktūru un veicinātu tāsenergodrošību.


Visi jaunumi