Gāzes savākšanas punkta rekonstrukcija (ražīgums 15 milj.nm3 diennaktī). Darba spiediens gāzes iesūknēšanas laikā – 105 bar, gāzes ņemšanas laikā ieejas spiediens – 96 bar, izejas spiediens – 55 bar. 

Objektā ietilpst:

Darbu apjomi: