Terminālis paredzēts naftas produktu glabāšanai un nosūtīšanai gala patērētājiem un uzņēmuma degvielas uzpildes staciju tīklam. Termināļa sastāvā ietilpst: dzelzceļa estakāde 12 cisternu uzpildei/noliešanai, rezervuāru parks 30100 m3, piestātne ar cauruļvadu infrastruktūru.

Realizētie projekti:

Darbu apjomi: