OLIMPS dalība zaļās enerģētikas projektos

23.03.2023

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem lētāku apkuri un atbalstītu pāreju no fosiliem uz atjaunojamiem energoresursiem, Ekonomikas ministrijas konkursam pašvaldības bija pieteikušas vairāk nekā 70 šķeldas katlumāju projektu

Mūsu uzņēmus realizē konkursa atlasi izturējušos biokurināmā katlu māju projektus Rīgā (līgums ar AS “RĪGAS SILTUMS”) un Olainē (līgums ar AS “Olaines ūdens un siltumsVisi jaunumi