Ikgadējā TUV Nord Cert audita rezultāti

07.06.2023

Starptautiskās aģentūras TUV Nord eksperti ir veikuši ikgadējo auditu, kura ietvaros tika pārbaudīta SIA “Olimps” atbilstība sekojošiem standartiem: ISO 9001:2015 (kvalitātes vadības standarts), ISO 14001:2015 (apkārtējās vides drošības standarts) un ISO 45001:2019 (darba aizsardzības standarts). Saskaņā ar audita rezultātiem, augšminēto standartu pielietošana un attīstība mūsu uzņēmumā ir guvusi pozitīvu TUV Nord ekspertu atzinumu.


Visi jaunumi