Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Pakalpojumi
Ilgtspējas indeksa bronzas medaļa
Ģenerāluzņēmējdarbība investīciju un būvniecības jomā

Firma “Olimps” veic pilnu celtniecības un montāžas darbu kompleksu, kas saistīts ar ražošanas kompleksu un būvju celtniecību, tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu uzstādīšanu, inženierkomunikāciju ierīkošanu, elektroapgādes sistēmu un sakaru izveidi, pieguļošo teritoriju labiekārtošanu.

Firmas speciālistu profesionalitāte ļauj būvēt ne tikai jaunus, mūsdienīgus objektus, bet arī veikt jau esošu, funkcionējošu augsti tehnoloģisku objektu rekonstrukciju, neapstādinot galveno tehnoloģisko procesu izpildi.
 
Kā ģenerāluzņēmējs mēs:

  • Piesaistām nepieciešamos darbu apakšuzņēmējus.
  • Noslēdzam darbu apakšuzņēmuma līgumus par atsevišķu darbu veidu izpildi.
  • Veicam operatīvo celtniecības plānošanu, izstrādājam darbu veikšanas projektus.
  • Organizējam celtniecību, tajā skaitā nodrošinām apakšuzņēmējiem objekta gatavību būvdarbiem, konstrukciju un atsevišķu darbu veidu gatavību nepieciešamo celtniecības un montāžas darbu veikšanai.
  • Nodrošinām objektā darba un vides aizsardzību, kā arī ugunsdrošību celtniecības un montāžas darbu laikā.
  • Veicam būvobjekta ekonomiskā darba vadību un tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu.
  • Pārbaudām un uzraugām uzņēmuma un apakšuzņēmuma līgumu darbu izpildi, nodrošinām Pasūtītājam izpildīto darbu kvalitāti un līgumos paredzēto saistību izpildi.
  • Izveidojam sistēmu informācijas par potenciālajiem apakšuzņēmējiem vākšanai un analīzei.
  • Veicam tehniski-ekonomiskās, finanšu un juridiskās ekspertīzes, pieaicinot potenciālos apakšuzņēmējus.
  • Veicam objekta nodošanu kopīgi ar Pasūtītāju. 
Atkarībā no objekta atrašanās reģiona, mēs Pasūtītāja interesēs izvēlēsimies visracionālāko būvniecības plānu, izskatot iespēju būvniecības, montāžas un citu darbu veikšanai, pirmkārt, piesaistīt vietējos apakšuzņēmējus un Pasūtītāja tehniskos dienestus.